Fondator

       Claudian Dumitriu, Comandor de Marină (CLC - Comandor de Lungă Cursă) este fondatorul noii științe spirituale “Inforenergetica” (știință pur românească) încă din 1987, când era membru al Asociației Oamenilor de Știință din România și fondator al Școlii de Inforenergetică, ale cărei cursuri au fost urmate de peste 30.000 de persoane până în prezent.

       S-a născut la Iași, la 23 martie 1935. A absolvit Şcoala Superioară de Marină – S.M.S.M. cu statut militarizat de institut de învăţământ superior, în 1957, la Facultatea de Artilerie. Pe 19 iunie 1961 a ieşit în rezervă la cerere, cu toate drepturile, după ce a absolvit cursurile de Antrenori Sportivi de Mari Unităţi Militare.

       Din 1969 până în 1986 s-a îmbarcat pe navele marinei comerciale ale NAVROM Constanţa ca ofiţer III, apoi II, apoi ofiţer secund, iar din anul 1974 după luarea examenului de Căpitan de Lungă Cursă a devenit comandant apt pentru toate tipurile de nave comerciale ale unităţii. În anul 1987 i s-a cerut de la NAVROM Constanţa transferul de către I.P.A. Bucureşti, unde a lucrat până în 1989, realizând ca autor, împreună cu matematicianul Nedelcu de la ICEPRONAV Galaţi, soft-ul calculatorului românesc de operare nave petroliere.

       Între 21 – 24 decembrie 1989 a participat la luptele revoluţionare din Piaţa Palatului şi de la TVR, unde, la Studioul nr. 4, pe data de 22 decembrie 1989 a făcut în numele marinarilor civili chemarea publică de coordonare a luptei marinarilor revoluţionari de pe navele aflate în porturile româneşti de la Dunăre şi de la mare, după 25 decembrie făcând parte ca secretar ales al F.S.N. de la Ministerul Transporturilor – A.C.D.M.N. A părăsit această funcţie după cca. o lună, atunci când a constatat că din F.S.N.-ul ministerului făceau parte foştii secretari de partid.

       Începând din anul 1982 a făcut parte din Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă – A.O.Ş. din România, făcând diferite experienţe practice importante de radiestezie pe navele comerciale şi militare, colaborând cu dr. ing. Constantin Cojocaru de la laboratorul de proteze bionice al Spitalului Militar din Bucureşti, cu dr. Eugen Celan de la Asociaţia de Psihotronică din România etc., publicând diferite materiale cu aplicaţii maritime. Din 1996 a părăsit această instituţie prestigioasă, nemaiavând timp pentru activităţile ei. La A.C.D.M.N. din Ministerul Transporturilor a lucrat până în 23 martie 1990 când a ieşit la pensie, la 55 de ani.
      
Începând din martie 1990 a făcut parte din colectivul de membri fondatori care s-a ocupat cu reînfiinţarea Ligii Navale Române şi în această calitate a lucrat la întocmirea Statutului L.N.R. sub conducerea C.Am. Gheorghe Sandu.
       
După 1987, a fondat o nouă ştiinţă de graniţă pe care a botezat-o Inforenergetica, aceasta fiind formată din toate ştiinţele moderne şi din toate acelea prevăzute în Sfânta Scriptură; sau ştiinţa formării de algoritmi logici complecşi implementaţi într-un suport energetic spaţial format din energii diferite, de tip caloric, magnetic, electric, chimic, etc. care-şi manifestă eficienţa urmărită un timp variabil asupra unei ţinte predeterminate. A comunicat pe plan internaţional apariţia acestei noi ştiinţe, Inforenergetica, în lucrarea prezentată cu ocazia Antantei Medicale Intermediteraneene care a avut loc la Mamaia-Constanţa între 9-12 septembrie 1992, din partea Uniunii Medicale Balcanice al cărui membru tocmai devenise. Pentru comunicarea aceasta a primit Diploma de Aur a Antantei, semnată de regretatul acad. Ştefan Milcu, care a prezidat atunci această importantă manifestare ştiinţifică internaţională.

       Începând de la data de 9 mai 1990 a început să predea cursuri de Inforenergetică în cadrul SRL Arhetip, pe care din luna noiembrie 1990 le-a predat în cadrul „Societăţii Române de Radiestezie – S.R.R.” – S.R.L., pe care a înfiinţat-o ca asociat unic în 4 septembrie 1990 şi care funcţionează şi în prezent .

       Din anul 1992 a devenit - la propunerea Uniunii Medicale Balcanice - membru al acestei prestigioase instituţii, pentru rezultatele obţinute în domeniul sănătăţii umane, pe care le-a făcut cunoscute ulterior prin comunicări în cadrul congreselor anuale internaţionale organizate de aceasta în diferite ţări ale lumii. Era încă de atunci singurul nemedic membru al Uniunii Medicale Balcanice. Din anul 1994, desfăşurând activităţi tot mai numeroase în cadrul Societăţii Române de Radiestezie – S.R.R., s-a retras din conducerea L.N.R. din care făcea parte şi din Grupul Expediţionar Român unde colabora cu ing. Iustin Capră - cunoscut inventator român și cu dl ex. ministru, scriitor de literatura science fiction - prof. Alexandru Mironov. În anul 2004, ca urmare a necesităţilor apărute prin extinderea activităţilor S.R.R., a înfiinţat Societatea de Inforenergetică – S.R.L., iar în octombrie 1995 a înfiinţat O.N.G.-ul Fundaţia de Inforenergetică „Sf. Apostol Andrei”, care funcţionează şi în prezent, cu rezultate remarcabile.

       Raportorul centezimal, ansa şi aparatul teoretic al inforenergeticii realizate de C.L.C. Claudian Dumitriu sunt brevetate şi protejate la OSIM (Brevet de Invenţie RO113710/1996 - autor Claudian Dumitriu). Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România.

       Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist - cod COR 322906, s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România. Societatea Română de Radiestezie - SRR şi Societatea de Inforenergetică - SIE sunt singurele care au dreptul legal şi care pregătesc cadre cu această ocupaţie. Datorită succesului acestor cursuri de Inforenergetică, din anul 2002 au apărut în România şi firme pirat care pretind că fac această pregătire.

INFORENERGETICA este marcă înregistrată.

Cursul de Inforenergetică este înregistrat la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) sub nr. 7298, iar Cursul de Radiestezie este înregistrat cu nr. 7297, în baza prevederilor art.1 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, modificată și completată.

Fondatorul inforenergeticii a înfiinţat şi Editura Fundaţiei de Inforenergetică „Sf. Apostol Andrei” care editează în fiecare an începând din 1991 revista „Radiestezia”, care din 1995 apare sub denumirea „Inforenergetica” precum si numeroase cărţi de literatură, poezie sau traduceri din engleză.

       În cadrul Editurii Fundaţiei de Inforenergetică „Sf. Apostol Andrei” au apărut primele 11 manuale de inforenergetică pentru primele 11 trepte ale acestei cunoaşteri spirituale. Toate informatiile cuprinse in aceste manuale (cu exceptia partii de radiestezie din primul manual) sunt comunicari primite pe cale spirituala de catre dl. Claudian Dumitriu si cercetari facute de catre domnia sa. Unele cercetari au fost facute impreuna cu discipolii sai, iar cei care au avut la un moment dat o contributie la elaborarea unei tehnici inforenergetice sunt mentionati in capitolele respective.

       Nu în ultimul rând, Claudian Dumitriu este un slujitor de Dumnezeu, iar Inforenergetica este ştiinţa de a trăi numai cu El, în Legile Sfintei Treimi.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

       Drepturile de copyright asupra termenului inforenergetica, cat si asupra mijloacelor specifice acesteia - ansa radiestezica si raportor centesimal - apartin Dl. C.L.C. Claudian Dumitriu si intra sub incidenta Legii nr. 8/14.03.1996

© Fundatia de Inforenergetică "Sfântul Apostol Andrei", 2015