Obiectivele fundației

       Fundaţia de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei”, Societatea Romană de Radiestezie şi Societăţile de Inforenergetica lucrează toate după principiul Divin al muncilor bine făcute şi anume: “Surprize plăcute, iubire, adevăruri şi frumuseţi de la oameni mai puţine – de la Dumnezeu şi cei de lângă El mai multe” - CLC Claudian Dumitriu, Ianuarie 2015.

       Obiectivul principal al Fundaţiei de Inforenergetică "Sfântul Apostol Andrei" (precum şi al societăţilor-surori, Societatea Română de Radiestezie şi Societatea de Inforenergetică) este de a contribui la refacerea sănătăţii şi a unităţii spirituale a poporului român atât prin activităţi proprii, cât şi prin sprijinirea unor iniţiative care îşi propun scopuri similare.


       Obiectivul propus se realizează prin mijloace specifice cum sunt:

• Organizarea şi participarea la construcţia, reconstrucţia, repararea, restaurarea bisericilor, mânăstirilor, schiturilor creştine sau ale aşezămintelor strămoşilor noştri;

• Promovarea şi punerea în valoare a creaţiei ştiinţifice şi tehnice, a invenţiilor, inovaţiilor şi descoperirilor;

• Promovarea unor programe de salvare, conservare şi punere în valoare a monumentelor, aşezămintelor, edificiilor, lăcaşelor de cult, locurilor şi valorilor de orice fel, care constituie sau conţin mărturii despre tezaurul spiritual, cultural, ştiinţific şi material al României;

• Sprijinirea din punct de vedere spiritual, cultural, ştiinţifico-tehnic, financiar sau managerial, a instituţiilor, organelor, asociaţiilor, agenţilor economici care organizează şi/sau promovează activităţi spirituale culturale şi/sau ştiinţifico-tehnice similare cu cele ale Fundaţiei de Inforenergetică "Sfântul Apostol Andrei";

• Organizarea de cursuri şi seminarii de Inforenergetică în cadrul instituţiilor de învăţământ proprii sau a altora, din România (particulare sau de stat) sau din alte ţări, precum şi pentru agenţi economici;

• Efectuarea de studii, experienţe, cercetări, lucrări ştiinţifice, determinări, proiecte, prognoze în colective multidisciplinare sau în propriile instituţii, folosind inforenergetica;

• Înfiinţarea şi organizarea de centre cu toate construcţiile şi aparaturile aferente de terapie, bazate pe metode şi tehnici inforenergetice şi alte tratamente naturiste şi clasice;

• Editarea, publicarea, tipărirea, traducerea şi difuzarea de cărţi, documente, publicaţii, buletine informative, înfiinţarea de posturi de radio şi televiziune destinate mediatizării acestor obiective spirituale, având caracter apolitic.

• Încurajarea membrilor societăţii la atitudine spirituală şi civica conform Sf. Scripturi şi învăţăturii Creştin-Ortodoxe, încurajând (atât managerial cât şi financiar - inclusiv prin intermediul filialelor sale) proiecte ce au ca scop ajutorarea semenilor noştri aflaţi în dificultate (din punct de vedere spiritual, social său emoţional).