Inforenergetica

Inforenergetica - i.e. – este ştiinţa spirituală care se ocupă de studiul fenomenelor şi proceselor determinate de existenţa unei cantităţi de informaţii (Qi) implementată într-un suport energetic oarecare (electromagnetic, caloric, chimic, mecanic etc.) şi organizată conform unui algoritm mai mult sau mai puţin complex, optim pentru scopul urmărit, pentru a avea efecte, rezultate, eficienţă asupra unor ţinte prestabilite materiale, energetice, informaţionale etc.
Această ştiinţă spirituală include învăţături din Sfânta Scriptură precum şi din toate ştiinţele moderne, utilizând metode proprii de cercetare.

Inforenergetica oferă posibilitatea unică în lume de a efectua măsurători şi determinări alfa-numerice cu ajutorul instrumentului principal de lucru, ansa radiestezică (Brevet de Invenţie RO113710/1996 - autor Claudian Dumitriu).

Prin tehnicile inforenergetice se revine de fapt la “terapia” aplicata de străbunii noştri protodaci, despre care Herodot scria că întâlnise un medic scit din şcoala lui Zamolxe, care pretindea că “Nu poţi vindeca partea fără a vindeca întregul şi nu poţi vindeca trupul fără a vindeca mai întâi sufletul”.

Inforenergetica permite investigarea şi cercetarea realităţii înconjurătoare, folosind un aparat teoretic propriu precum şi metode, tehnici, mijloace şi procedee riguros ştiinţifice, găsindu-şi aplicabilitate în toate domeniile de activitate.

Ea permite analiza, formarea şi dezvoltarea extrasensibilităţilor umane, animale, vegetale etc., adică, de percepere şi interpretare, utilizare a semnalelor i.e.(informaţionale şi energetice) prin alte mijloace decât prin organele de simţ şi de la distanţe depăşind bătaia (range) acestora.

Datorită sensibilităţii la i.e. a sufletului uman în principal, se dobândesc informaţii de la sursele de semnal- percepute sau nesesizate de organele de simţ ale trupului - acestea fiind semnalate şi decodificate prin mişcarea unui instrument auxiliar, în cazul inforenergeticii- ansa, care se mişcă pe un raportor centesimal indicând mărimea semnalelor recepţionate-alfa numerice- conform unei scale valorice unice şi a unui aparat teoretic propriu inforenergeticii.

A fi inforenergetician, implică un anumit mod de viaţă şi implică respectarea şi încadrarea in Legile Divine şi terestre şi respectarea unei deontologii, a codului etic profesional corespunzător acestei profesii, ceea ce presupune credinţa în Sfânta Treime, încredere deplină in ceea ce faci, dirijarea oricărei acţiuni numai înspre bine şi numai în Voia Sfintei Treimi, cunoaşterea propriilor limite şi păstrarea modestiei, prevenirea cu atenţie a evenimentelor negative (intrărilor în rezonanţe negative) şi autoperfecţionarea profesională, morală şi spirituală, căci, aşa cum spunea marele înţelept Budha, “Iluminarea lumii începe cu tine însuţi”.

       Oficializarea acestei ocupaţii de inforenergetician radiestezist - cod COR 322906, s-a făcut conform deciziei şi avizului Ministerului Muncii nr. 35/18.05.1999, publicat în Monitorul Oficial, ocupaţia intrând în listele cuprinzând Codurile Ocupaţiilor din România. Societatea Română de Radiestezie - SRR şi Societatea de Inforenergetică - SIE sunt singurele care au dreptul legal şi care pregătesc cadre cu această ocupaţie. Datorită succesului acestor cursuri de Inforenergetică, din anul 2002 au apărut în România şi firme pirat care pretind că fac această pregătire.

INFORENERGETICA este marcă înregistrată.

Cursul de Inforenergetică este înregistrat la ORDA (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor) sub nr. 7298, iar Cursul de Radiestezie este înregistrat cu nr. 7297, în baza prevederilor art.1 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, modificată și completată.

Radiestezia

       Radiestezia reprezintă fenomenul prin care un sistem viu recepţionează extrasenzorial (în afară organelor de simţ) din oceanul energetic şi informaţional un anume semnal inforenergetic de interes, necunoscut, căutat anterior, iar în cazul descoperirii reacţionează într-un mod prestabilit de operatorul radiestezist printr-o senzaţie sau mişcare fizică particulară sau prin stări afectiv-sentimentale specifice. Prin aceste senzaţii sau mişcări, propria raţiune ia act de existenţa sau inexistentă semnalului căutat şi a anumitor caracteristici ale generatorului de semnal.        Istoricul radiesteziei, al acestei capacităţi de percepţie extrasenzorială a mesajelor provenind din universul informaţional şi energetic a constituit şi constituie un subiect de interes pentru specialiştii din acest domeniu, atât din ţară cât şi din străinătate. Cele mai vechi dovezi materiale despre existenţa şi aplicarea radiesteziei provin din jurul anului 3000 I.Hr. din regiunea Chinei unde au fost găsite pietre sculptate ce reprezentau diferite personaje făcând investigaţii radiestezice cu diferite baghete.        În România, în domeniul radiesteziei, există din cele mai vechi timpuri preocupări pentru descoperirea surselor de apă - prin activitatea tradiţională a fântânarilor. În plus, cca. 50 % din zăcămintele de petrol şi aur (între anii 1935 şi 1940) au fost găsite prin procedee radiestezice de către ing. Simu Simeon care s-a ocupat cu poziţionarea şi determinarea...

Despre inforenergetică

       Termenul de Inforenergetică a fost pus în circulaţie în mod oficial pentru prima dată în 1988 printr-o comunicare ţinută de către autorul acestei ştiinţe, domnul Claudian Dumitriu, invitat cu prilejul înfiinţării "Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă" - sucursala Brăila. Pe plan internaţional, Inforenergetica a fost făcută cunoscută de către autor la Antanda Medicală Intermediteraneana ţinută la Mamaia în România între 9-12 septembrie 1992. Cu această ocazie autorul acestei ştiinţe a fost distins cu Diploma de Onoare a Antandei Medicale Intermediteraneene.        Inforenergetica, este o ştiinţă spirituală de graniţă, complexă, o realizare românească în totalitate, constituită din totalitatea ştiinţelor moderne, explicate, organizate şi utilizate conform învăţăturilor Mântuitorului Iisus Hristos. Ea utilizează metodele proprii de cercetare folosind şi determinările radiestezice. Este o ştiinţă interdisciplinară care se ocupa de studiul fenomenelor şi proceselor determinate de existenţa unei cantităţi de informaţii organizate conform unui algoritm mai mult sau mai puţin complex şi implementate într-un suport oarecare (electromagnetic, caloric, chimic, mecanic,etc.)optim pentru scopul urmărit pentru a avea rezultate şi eficientă asupra unor ţinte materiale, energetice sau informaţionale prestabilite.        Una dintre teoriile de bază a inforenergeticii este teoria biostructurală a materiei vii (comunicată pe plan internaţional de către autorul ei, regretatul academician Eugen Macovschi), completată şi extinsă de dl. Claudian...

Aplicații practice

       Inforenergetica permite investigarea şi cercetarea realităţii înconjurătoare, folosind un aparat teoretic propriu precum şi metode, tehnici, mijloace şi procedee riguros ştiinţifice, găsindu-şi aplicabilitate în toate domeniile de activitate. De la înfiinţare şi până în prezent, membrii Fundaţiei de Inforenergetică “Sfântul Apostol Andrei” din toată ţara au efectuat numeroase cercetări şi studii ştiinţifice în diferite domenii, aducându-şi astfel contribuţia la aprofundarea ştiinţelor moderne, printr-un aport de noi informaţii specifice domeniului studiat, folosind metodele şi mijloacele de cercetare caracteristice inforenergeticii. De asemenea, lucrările de cercetare realizate au permis extinderea în mod continuu a propriului aparat teoretic şi practic.        Aplicaţiile acestei ştiinţe privesc corpurile cereşti, mediul biotic, oamenii, animalele, plantele şi toate sistemele vii, precum şi mediul în care trăiesc acestea. Experţii inforenergeticieni au deasemenea la dispoziţie un aparat teoretic şi practic care-i ajută în desăvârşirea lor de bază, care poate aparţine oricărei ramuri a ştiinţei sau culturii. Aşadar, Inforenergetica se defineşte de la început, ca fiind un instrument util tuturor profesiilor, uşurând foarte mult activitatea de observaţie şi analiză, prin evidenţierea rapidă a unor parametri inforenergetici calitativi semnificativi. Există de asemenea şi situaţii în care inforenergetica oferă metode de intervenţie directă în energetică şi algoritmii informaţionali de funcţionare ai unui sistem.        Pentru animale şi...

Cazuistică medicală

       Dorim sa va prezentam cateva dintre cazurile medicale rezolvate prin aplicarea inforenergeticii:        1. L.D., in vârsta de 31 ani si jumătate, de sex feminin, in 26 iulie 2010, se prezintă la cabinetul de terapie inforenergetică pentru infertilitate. Pacienta prezintă acte cu analize şi investigaţii alopate, din care reiese ca are risc de trombofilie, tiroidită autoimună (Anti TPO – 418 Ul/mL, normal < 34), cu substituţie şi intoleranţă la glucoză. În urma a patru sarcini oprite în evoluție la 6-7 săptămâni, fiind amplu investigată ginecologic si endocrin se propune si se face testarea imunologică unde rezultă incompatibilitate între cariotipul ei şi al soţului, ceea ce duce la o citotoxicitate pe limfocitele B, clasa B (asta ar insemna ca ADN – urile sunt prea asemanatoare – ar trebui lucrat inforenergetic ca unul dintre ele sa sufere modificari, astfel ca sarcina sa fie posibila). Se stabilesc ședințele de terapie inforenergetică (i.e), pentru o perioadă de şase luni, în urma cărora rezultă un făt de sex feminin, în greutate de 3,130 kg si scor abgar 10,ce acum are varsta de doi ani. Pacienta a urmat tratament alopat (substituția cu hormoni tiroidieni) şi terapia inforenergetică, urmând îndeaproape recomandările terapeutului i.e.        2. O.M. pacient în vârstă de 55 de ani, de...

Video

Video YouTube Inforenergetica